0
Pyyntö
0,00 €
0
Ostoskori
0,00 €
Ladataan...
Ladataan...
Pyynnöt ja tilaus on päivitetty
Pyynnöt ja tilaus on päivitetty Pyynnöt ja tilaus on päivitetty
Tuote on päässyt loppumaan.
Pahoittelut, mutta tuote on päässyt loppumaan.

Ehdot

Senetic - Arkistointisäännöt
  • Senetic - Säännökset olivat voimassa 18.10.2022 asti.
  • Senetic - Määräykset ovat voimassa 19.10.2022 alkaen.

Tavaroiden postimyynnin ja sähköisten palveluiden käyttöehdot

 

1 §
Johdanto

Nämä Käyttöehdot käsittävät www.senetic.fi -osoitteella toimivan verkkokaupan järjestyssääntöjä, Verkkokaupan ylläpitäjänä toimii Senetic AB, Engelbrektsgatan 9-11,114 32 Stockholm, Ruotsi, Y-tunnus 559046-2510, VAT-numero SE559046251001. Käyttöehdoissa määritetään ensisijaisesti kaukoviestintävälineiden avulla tapahtuvaa Tilausten teko- ja kaupankäyntimenetelmää, sekä Asiakkaiden noudatettavia Verkkokaupan palveluiden käyttöehtoja.
Kaikissa Kaupan välityksellä tapahtuvaan myyntiin liittyvissä asioissa Myyjään voi ottaa yhteyttä puhelimitse +358 9 4245 0175 tai sähköpostitse: [email protected].


2 §
Käsitteet
Käyttöehdoissa käytetyillä käsitteillä on seuraava merkitys:
1) Palveluntarjoaja tai Myyjä (elinkeinonharjoittajan)- Senetic AB;
2) Asiakas - Kuluttaja tai Yrittäjä, joka on jättänyt tai aikoo jättää Tilauksen tai käyttää muita Verkkokaupan palveluita (jäljempänä käytetään myös termiä "Ostaja");
3) Kuluttaja (kuluttajan)- luonnollinen henkilö, joka suorittaa laillisen toimenpiteen, liittymättä hänen liike- tai ammattitoimintaan;
4) Yrittäjä - luonnollinen henkilö, oikeussubjekti tai lakisääteisenä oikeussubjektina toimiva järjestöyksikkö, joka toimii liike- tai ammattitoimintaan liittyen;
5) Asiakastili (Tili) - Kaupan alisivu, jolla Asiakas voi mm. muokata henkilötietojaan, saada ilmoituksia Tilausten tilasta sekä valvoa ja hallita tekemiään Tilauksia;
6) Käyttöehdot - nämä kaukoviestintävälineiden ja sähköisten palveluiden avulla tapahtuvan myynnin järjestyssäännöt. Sähköisten palveluiden osalta nämä käyttöehdot toimivat Puolan sähköisistä palveluista tarkoitettuina järjestyssääntöinä,
7) Rekisteröinti - vapaamuotoinen ja maksuton kertatoimenpide, joka koostuu Asiakastilin luomisesta Palveluntarjoajan Verkkokaupan sivustolla käytettäväksi annetun ylläpitopalvelun kautta;
8) Verkkokauppa www.senetic.fi (jäljempänä myös „Kauppa" tai „Verkkokauppa") - http://www.senetic.fi -osoitteella toimiva verkkopalvelu, jonka välityksellä Palveluntarjoaja antaa Käyttöehdoissa kuvattuja palveluita ja Asiakas voi tehdä Tilauksia;
9) Osapuoli - Senetic AB tai Asiakas;
10) Tavara - kauppasopimuksen kohteena oleva aineellinen irtaimisto tai oikeus (esim. lisenssi);
11) Kauppasopimus - sopimus, jonka nojalla Senetic AB siirtää tai sitoutuu siirtämään Tavaroiden omistusoikeuden Asiakkaalle ja Asiakas maksaa tai sitoutuu maksamaan niiden ostohinnan, tai sellainen sopimus, jonka perusteella Senetic AB siirtää tai sitoutuu siirtämään tietyn ohjelmiston käyttöoikeuden Asiakkaalle (lisenssin myynti) ja Asiakas maksaa tai sitoutuu maksamaan sen ostohinnan;
12) Etäkauppasopimus - Senetic AB :n ja Asiakkaan välinen sopimus myyntijärjestelmän puitteissa tai kaukopalveluita tarjottaessa, ilman Osapuolten fyysistä läsnäoloa, sekä käyttäen yhtä tai useampaa viestintävälinettä sopimuksen tekohetkelle saakka;
13) Palvelu (Palvelut) - Tilaus, Lisenssitilaus ja Tarjouspyyntö sekä muut Verkkokaupan välityksellä toteutuvat palvelut;
14) Tilaus - Asiakkaan tahdonilmaisu, joka toimii Verkkokaupan välityksellä Senetic AB :n kanssa tehtävän kauppasopimuksen ja Etäkauppasopimuksen välittömästi tähtäävänä ehdotuksena ja josta ilmenee Kauppasopimuksen kohteena olevien Tavaroiden määrä;
15) Lisenssitilaus - asiakkaan tahdonilmaisu, joka samalla toimii Verkkokaupan välityksellä Senetic AB n kanssa tehtävän ohjelmistolisenssin kauppasopimuksen ja Etäkauppasopimuksen (lisenssin myynnin) välittömästi tähtäävänä ehdotuksena ja josta ilmenee kyseiseen myytävään lisenssiin kuuluvan ohjelmiston tyyppi ja määrä;
16) Tarjouspyyntö - Kaupassa olevalla tarjouspyyntölomakkeella Asiakkaan lähettämä tarjouspyyntö, jossa eritellään tarjottava Tavara tai ohjelmisto sekä Asiakkaan tarvittavat yhteystiedot.


3 §
Asiakkaan (Kaupan Käyttäjän) velvollisuudet
Asiakas on velvollinen käyttämään Palveluntarjoajan palveluita voimassa olevien lakimääräyksien ja Käyttöehtojen mukaisesti sekä pidättäytymään yleisesti voimassaolevissa lakimääräyksissä kielletyn sisällön syöttämisestä.

 

4 §
Kaupan käyttöehdot
1. Palveluntarjoaja tarjoaa Verkkokaupan välityksellä seuraavia palveluita:
1) Kaupan tuote- ja palveluvalikoiman esittäminen,
2) Tilausten tekeminen,
3) Lisenssitilausten tekeminen,
4) Tarjouspyyntöjen jättäminen,
5) Verkkokaupan Asiakastilin luonti ja ylläpito,
2. Yllä olevissa 1 momentin 1-4. kohdissa mainittujen palveluiden käyttö ei edellytä rekisteröintiä.
3. Yllä olevassa 1 momentin 5. kohdassa mainittujen palveluiden käyttö edellyttää rekisteröintiä.
4. Kaupan käyttöä varten Asiakkaalla tulee olla Internet-liittymällä ja selaimella varustettu laite (suositellaan Mozilla Firefox versio vähintään 24.0, Opera versiosta 10 lähtien, Google Chrome versio 28.0 tai uudempi tai MS Internet Explorer versiosta 8.0 lähtien), jossa on mukana evästeiden ja Javascript -komentojen käsittely. Muiden selainversioiden käyttö on sallittu edellyttäen, että ne ovat täydellisesti yhdenmukaisia yllä mainittuihin versioihin.
5. Verkkokaupan täydellisen käyttöturvallisuuden varmistamiseksi Asiakkaalle suositellaan varustamaan oma päätelaite erityisesti seuraavalla ohjelmistolla:
1) virustorjuntaohjelma uusimmalla virusmääritelmien versiolla ja päivityksellä,
2) tehokas palomuuri,
3) asennettuna kaikki saatavilla olevat turvallisuuteen liittyvät käyttöjärjestelmän ja selaimen päivitykset,
4) aktivoitu evästeiden sekä Java Script:n käytön hyväksyntä selaimessa,
5) ohjelmisto PDF-tiedostojen lukemista varten.
6. Palveluntarjoaja hyödyntää Kaupan käyttöön liittyviä evästeitä ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

1) Asiakkaan istunnon ylläpito (sisäänkirjautumisen jälkeen), jonka ansiosta Asiakas ei joudu syöttämään uudelleen salasanaa Kaupan alisivuilla,
2) Kaupan mukauttaminen Asiakkaiden tarpeisiin,
3) Verkkokaupan käyntitilastojen laadinta,
4) uudelleenmarkkinointi.


5 §
Tilausten jättäminen ja Kauppasopimusten tekeminen
1. Asiakas voi tehdä Tilauksia Verkkokaupan välityksellä 7 päivää viikossa ja 24 tuntia vuorokaudessa riippumatta siitä, onko hän rekisteröitynyt vai ei. Asiakas voi tehdä tilauksen myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 9 4245 0175 (ainoastaan ma-pe aukioloaikoina) sekä sähköpostitse: [email protected].
2. Microsoft-lisenssitilauksia on tehtävä Kaupan tilauspalvelun kautta osoitteesta www.senetic.fi/microsoft/.
3. Tavaran Etäkauppasopimuksen tekemiseksi Verkkokaupan välityksellä on siirryttävä Kaupan kotisivulle ja valittava Tavara sekä tehtävä Tilaus toimien Asiakkaalle näytettävien ilmoitusten ja tietojen mukaisesti.
4. Tilauksen vastaanoton edellytyksenä on, että Asiakas perehtyy ja hyväksyy Käyttöehdot.
5. Tilauksen tekeminen katsotaan siviilioikeus lakikirja mukaiseksi Palveluntarjoajalle toimitetuksi Tavaroiden Kauppasopimus Ehdotukseksi.
6. Kun Asiakas on jättänyt Tilauksen, Lisenssitilauksen tai Tarjouspyynnön, Myyjän tulee vahvistaa tilauksen vastaanotto sähköpostiviestillä, joka sisältää kaikki Asiakkaan Tilauksen olennaiset elementit.
7. Kun Myyjä on käsitellyt Asiakkaan ehdotuksen, hänen tulee lähettää Asiakkaalle viesti Tilauksen vastaanottamisesta käsiteltäväksi.
8. Kun Asiakas on saanut 7 momentissa mainitun vahvistuksen, Kauppasopimus on syntynyt.
9. Jos Asiakkaan Tilauksen jättämisen jälkeen käy ilmi, ettei Tilauksen toteuttaminen ole mahdollista osittain tai kokonaan, Palveluntarjoajan tulee ilmoittaa siitä Asiakkaalle välittömästi sähköpostitse tai puhelimitse. Tällöin Asiakas voi peruuttaa Tilauksen siltä osin, missä sen toteuttaminen ei ole mahdollista, sovituin määräajoin, tai perua jätetyn Tilauksen kokonaan.

 

6 §
Hinnat, maksut ja Tavaran toimitus
1. Annetut Tavarahinnat eivät sisällä rahtikuluja. Tarkat rahtikulut annetaan Tilausta tai Lisenssitilausta tehtäessä. Tilauslomaketta täyttäessä Ostaja valitsee postitus- ja maksutavan sekä hyväksyy tekemänsä valinnan.
2. Kuluttaja-asiakkaalle sitova hinta on aina Tilausta tai Lisenssitilausta tehdessään voimassaoleva hinta.
3. Mikäli kyseessä on tilaus, jolla on pitkä toimitusaika (yli 14 päivää) ja jossa tavara on valmistettu tilauksesta, myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteiden hintaa, jos tavaran valmistaja tai tavaran tuottaja tekee hinnanmuutoksen. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan hinnanmuutoksesta asiakkaalle. Hinnanmuutoksen tapahtuessa asiakas voi purkaa sopimuksen välittömästi. Purkamistilanteessa sopimusta ei katsota tehdyksi ja asiakas vapautuu kaikista velvoitteistaan.
4. Kohta 3 ei koske kuluttajien tai yksityisyrittäjien tekemiä tilauksia.
5. Käytettävissä olevat maksu- ja postitusvaihtoehdot esitetään tilausprosessin yhteydessä.
6. Luotto- ja pankkikorteilla maksettaessa asianmukaisten maksupalveluiden välityksellä Myyjä ei kerää mitään maksukorttitietoja.
7. Kaupasta löytyvät saatavuus- ja toimitusaikatiedot ovat suuntaa antavia ja ilmoittavat siitä, miten lyhyessä ajassa toimitus voi toteutua - eli mikä on Myyjän vähintään tarvittava aika Tavaran lähettämiseen. Joka tapauksessa Myyjän tulee pyrkiä lähettämään Tavara välittömästi (Kauppasopimuksen tekemisen ja Tavarahinnan ja rahtikulujen Myyjän tilille, kirjautumisen jälkeen, ellei kyseessä ole valittu "maksu toimitettaessa" -vaihtoehto).
8. Tilattua Tavaraa vastaanotettaessa suositellaan Asiakkaalle tarkistamaan paketin ja tiedotamme, että seuraavissa tapauksissa:
1) paketin sisältö on mekaanisesti vaurioitunut,
2) paketti ei ole ehjä,
3) paketin sisältö poikkeaa Tilauksen erittelystä,
Asiakas on oikeutettu kieltäytymään paketin vastaanottamasta. Tällöin suosittelemme tekemään pöytäkirjan tai muistion mahdollisista huomautuksista pakettia toimittavan henkilön kanssa sekä ilmoittamaan tilanteesta välittömästi Palveluntarjoajalle.
9. Muu kuin kuluttaja-asiakas on velvollinen tarkistamaan paketin sisältö vastaanoton yhteydessä. Jos paketti on vaurioitunut, siitä on ilmoitettava Tavaran toimittajalle ja otettava välittömästi yhteyttä Myyjään. Tavaran kuljetuksesta aiheutuvia mekaanisia vaurioita koskevia valituksia käsitellään ainoastaan ei-kuluttajana toimivan vastaanottajan ja pakettia toimittavan henkilön allekirjoittaman vahinkoraportin perusteella.
10. Jos muu kuin kuluttaja-asiakas jättää toimitettaessa maksettavan Tavaran vastaanottamatta ja palauttaa paketin lähettäjälle (Palveluntarjoajalle), Asiakkaalta veloitetaan Tavaran lähetys- ja palautuskustannukset.
11. Jolleivät osapuolet ole toimitusajasta muuta sopineet, elinkeinonharjoittajan on luovutettava tavara siirtämällä sen fyysinen hallinta tai määräysvalta tavaraan kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.
12. Sopimuksissa, joiden mukaan elinkeinonharjoittaja lähettää tavarat kuluttajalle, vastuu tavaroiden katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy kuluttajalle, kun kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavarat fyysisesti hallintaansa. Riski siirtyy kuitenkin kuluttajalle, kun tavarat luovutetaan rahdinkuljettajalle, jos kuluttaja on antanut tavaroiden kuljetuksen rahdinkuljettajan tehtäväksi eikä valittu rahdinkuljettaja ollut elinkeinonharjoittajan ehdottamien rahdinkuljettajien joukossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajan oikeuksia rahdinkuljettajan suhteen.

 

7 §
Muita kuin kuluttaja-asiakkaita koskevat valitus- ja palautusehdot
(soveltuu Yrittäjiin)
1. Tässä Käyttöehtojen pykälässä mainitut määräykset sovelletaan ainoastaan ei-kuluttajana toimiviin Asiakkaisiin.
2. Kaikki Kaupassa tarjotut Tavarat, ellei Tavaran kuvauksessa niitä ole merkitty käytetyksi tai tehdaskunnostetuksi (refurbished), ovat uusia ja fyysisesti ja laillisesti viattomia.
3. Kaikki muut ja tehdaskunnostetut Tavarat kuuluvat Tavaran valmistajan tavallisen takuun piiriin.
4. Myyjä antaa käytetystä Tavarasta 30 päivän takuun.
5. Kaupassa on aina maininta siitä, onko Tavara tehdaskunnostettu (refurbished) tai käytetty.
6. Myyjä antaa käytettäväksi Tavaravalmistajien kotisivulinkit, joista löytyvät Tavaroiden takuuehdot. Takuumääräyksissä säädetään, kuka on vastuussa Tavaran laatutakuusta ja mitkä ovat takuuehdot.
7. Takuusta vastaava taho (tavallisesti Tavaran Valmistaja), on vastuussa Ostajalle, jos Tavarassa on sen arvoa tai käytettävyyttä vähentävä vika. Vika voi liittyä Kauppasopimukseen merkityn tarkoituksen tai Tavaran käyttöolosuhteiden tai -tarkoitukseen.
8. Laatutakuuehdoissa määritetyn vian ilmoitusajan täyttämiseksi riittää, jos ennen määräajan umpeutumista asiasta lähetetään sähköpostiviesti tai kirjattu kirje.
9. Jos Tavaran viat paljastuvat takuuaikana ja kuuluvat takuupiiriin, Asiakkaan pitäisi vaatia takuusta vastaavalta taholta Tavaran fyysisen vian poistamista tai viattoman Tavaran toimittamista takuuehtojen mukaisesti.
10. Ellei takuussa ole mainittu muuta määräaikaa, takuuaika on yksi vuosi Tavaran Ostajalle välittämisestä lukien.
11. Mikäli Kauppasopimus tehdään muun kuin kuluttaja-asiakkaan kanssa, Palveluntarjoajan takuunalainen vastuu Tavaran fyysisistä vioista suljetaan pois.
12. Mikäli valituksen käsittelyprosessissa käy ilmi, että vaurio on aiheutunut Asiakkaan syystä, Myyjä voi veloittaa Asiakkaalta kaikki valituksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset.


8 §
Kuluttajan oikeus sopimuksen purkamiseen (Tavaran palautus)
1. Kuluttaja voi purkaa Tavaran Etäkauppasopimuksen syytä ilmoittamatta toimittamalla kirjallisen ilmoituksen neljäntoista (14) päivän kuluessa Tavaran luovuttamisesta Kuluttajalle. Määräajan noudattamiseksi riittää, jos Myyjän osoitteeseen lähetetään asianmukainen ilmoitus ennen määräajan umpeutumista.
2. Jos Tavaran Etäkauppasopimus puretaan, se katsotaan jääneeksi tekemättä ja tällöin on Kuluttaja vapaa kaikista velvollisuuksista. Osapuolten luovuttamat hyödykkeet/varat on palautettava muuttumattomana, ellei tällainen muutos on ollut tarpeen hyödykkeen tavanomaisen hallinnan puitteissa. Molemminpuolisten hyödykkeiden/varojen palautus on suoritettava välittömästi ja viimeistään 14 päivän kuluessa.
3. Tavara on palautettava Myyjän osoitteeseen.

Peruuttamiseen liittyvät elinkeinonharjoittajan velvoitteet
4. Elinkeinonharjoittajan on palautettava kaikki kuluttajalta saadut maksut, tapauksen mukaan toimituskustannukset mukaan luettuina, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona elinkeinonharjoittaja saa tietää kuluttajan päätöksestä peruuttaa sopimus 1 artiklan mukaisesti.
5. Elinkeinonharjoittajan on suoritettava ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu maksujen palautus sillä maksuvälineellä, jota kuluttaja käytti alkuperäisessä liiketoimessa, jollei kuluttaja ole nimenomaisesti sopinut toisin ja edellyttäen, että kuluttajalle ei aiheudu maksujen palautuksesta kustannuksia.
6. Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, elinkeinonharjoittajan ei tarvitse palauttaa ylimääräisiä kustannuksia, jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun kuin elinkeinonharjoittajan tarjoaman edullisimman vakiotoimitustavan.
7. Elinkeinonharjoittaja voi kauppasopimusten osalta pidättyä maksujen palautuksesta kunnes hän on saanut tavarat takaisin tai kunnes kuluttaja on esittänyt näyttöä siitä, että on lähettänyt tavarat takaisin, sen mukaan kumpi ajankohta on aikaisempi, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tavarat itse.

Peruuttamiseen liittyvät kuluttajan velvoitteet
8. Kuluttajan on lähetettävä tai luovutettava tavarat elinkeinonharjoittajalle tai henkilölle, jonka tämä on valtuuttanut vastaanottamaan tavarat, ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle päätöksestään peruuttaa sopimus 1 artiklan mukaisesti, paitsi jos elinkeinonharjoittaja on tarjoutunut noutamaan tavarat itse. Määräaikaa on noudatettu, jos kuluttaja lähettää tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.
9. Kuluttaja vastaa vain tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista.
10. Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alenemisesta, joka on seurausta tavaroiden muusta kuin niiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.


Poikkeukset peruuttamisoikeudesta
11. Sopimuksen irtisanomisoikeus ei kuulu Kuluttajalle momentissa ja erityisesti seuraaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä tapauksissa:
1) palvelusopimuksista, joiden osalta palvelu on kokonaan suoritettu, jos palvelun suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja jos kuluttaja on saanut ilmoituksen siitä, että hän menettää peruuttamisoikeuden, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;
2) sellaisten tavaroiden toimittamisesta tai sellaisten palvelujen suorituksesta, joiden hinta on riippuvainen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinoharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruuttamisen määräaikana;
3) sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka on valmistettu kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksi;
4) sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka voivat pilaantua tai vanhentua nopeasti;
5) sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimittamisesta, joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on avattu toimituksen jälkeen;
6) sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka ovat toimittamisen jälkeen luonteensa mukaisesti erottamattomasti sekoittuneet muiden tavaroiden kanssa;
7) sellaisten alkoholijuomien toimittamisesta, joiden hinnasta on sovittu kauppasopimusta tehtäessä, jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo on riippuvainen markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa;
8) sopimuksista, joihin liittyen kuluttaja on nimenomaisesti pyytänyt elinkeinonharjoittajaa käymään luonaan kiireellisten korjaus- tai huoltotöiden tekemiseksi. Jos elinkeinonharjoittaja tällaisen käynnin yhteydessä suorittaa muita kuin kuluttajan nimenomaisesti pyytämiä palveluja tai toimittaa muita tavaroita kuin huolto- tai korjaustöiden suorittamiseksi välttämättömiä varaosia, peruuttamisoikeutta sovelletaan näihin muihin palveluihin tai tavaroihin;
9) sellaisen sinetöidyn ääni- tai kuvatallenteen tai sinetöidyn tietokoneohjelman toimittamisesta, jonka sinetti on avattu toimituksen jälkeen;
10) yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamisesta, lukuun ottamatta tällaisten julkaisujen toimittamista koskevia tilaussopimuksia;
11) julkisessa huutokaupassa tehdyistä sopimuksista;
12) majoituksen tarjoamisesta muuhun kuin asumistarkoitukseen, tavaroiden kuljetuksesta, autonvuokrauspalveluista, ravintolapalveluista tai vapaa-ajanpalveluista, jos sopimus edellyttää suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa;
13) sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos palvelun suorittaminen on alkanut kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja jos kuluttaja on saanut ilmoituksen siitä, että hän menettää näin peruuttamisoikeuden.


9 §
Tavaran poikkeaminen sopimuksesta (Kuluttajien valitukset)
1. Palveluntarjoaja vastuu myyjänä Kuluttajalle ostamansa Tavaran yhdenmukaisuudesta Kauppasopimukseen Tavaran sopimuksenvastaisuuteen liittyviä valituksia saa tehdä kirjallisesti suoraan Palveluntarjoajan osoitteeseen tai sähköpostitse.
2. Jos Kuluttaja toteaa Tavaran poikkeavan Sopimuksesta, hänen tulee lähettää reklamoitava Tavara Palveluntarjoajalle ja liitettävä siihen kuvaus kyseisestä poikkeamasta.
3. Suosittelemme aina liittämään mukaan myös ostotositteen valituksen käsittelyprosessin tehostamiseksi.
4. Kuluttaja on velvollinen tiedottamaan Palveluntarjoajalle Tavaran sopimuksenvastaisuudesta, viimeistään 2 kuukauden kuluessa, tällaisen poikkeaman havaitsemisesta. Tällöin Palveluntarjoajan vastuu sopimuksenvastaisuudesta kestää korkeintaan 2 vuotta, Tavaran luovuttamisesta lukien.
5. Palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan valitusten 14 päivän käsittelyaikaa.
6. Valituksen käsittelyn jälkeen Myyjän tulee sopia Kuluttajan kanssa sähköpostitse, puhelimitse tai kirjallisesti Tavaran korjaus- tai vaihtomenetelmästä.
7. Jos Tavaran Korjaus tai uusinta ei ole mahdollista, Kuluttaja voi vaatia viallisen Tavaran hinnan alentamista tai rahojen palauttamista.

 

10 §
Sähköisiä palveluita koskevan sopimuksen irtisanominen
1. Asiakas voi irtisanoa Palvelusopimuksen syytä ilmoittamatta, lähettämällä asianmukaisen ilmoituksen sähköpostitse tai kirjallisesti Myyjän osoitteeseen.
2. Kuluttaja-asiakkaiden osalta Palveluntarjoaja voi irtisanoa Palvelusopimuksen, jos Palvelun käyttäjä törkeästi tai toistuvasti rikkoo Käyttöehtoja, erityisesti toimittamalla laitonta sisältöä, edellyttäen, että häntä on kehotettu pidättäytymään siitä tai poistamaan rikkomusten seuraamukset annetun määräajan kuluessa. Tämä pätee sellaisiin tapauksiin, joissa Käyttöehtojen rikkominen on luonteeltaan objektiivista ja laitonta. Tällöin Palvelusopimus raukeaa 14 päivän kuluessa, lukien Palveluntarjoajan irtisanomisen tahdonilmaisusta Palvelun käyttäjälle.
3. Mikäli kyseessä on muu kuin Kuluttajana toimiva Palvelun käyttäjä, Palveluntarjoaja voi irtisanoa Palvelusopimuksen välittömästi ja syytä ilmoittamatta lähettämällä Palvelun käyttäjälle asianmukaisen ilmoituksen.

11 §
Ristiriitojen ratkaiseminen
1. Mahdollisten Palveluntarjoajan ja Kuluttajana toimivan Asiakkaan keskeisiä ristiriitoja on ratkaistava siviilioikeusmenettelylain sovellettavien määräysten mukaisessa istuinoikeudessa.
2. Mahdollisten Palveluntarjoajan ja ei-kuluttajana toimivan Asiakkaan keskeisiä ristiriitoja on ratkaistava Palveluntarjoajan toimipaikan mukaisessa istuinoikeudessa.


12 §
Henkilötiedot
Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja tietosuojapolitiikkansa ehtojen mukaisesti huomioon ottaen lakimääräyksiä ja tässä suhteessa erityisesti henkilötietosuojalain määräyksiä.


13 §
Muut ehdot
1. Kuluttaja on oikeutettu neuvottelemaan Käyttöehtojen muuttamisesta. Tämän oikeuden käyttöä varten Kuluttajan tulee ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse.
2. Kaikkiin Käyttöehdoissa mainitsematta oleviin asioihin on sovellettava yleisesti voimassa olevia lakimääräyksiä.
3. Asiakkaat voivat lukea Käyttöehtoja milloin tahansa ja maksutta käyttämällä Kaupan etusivulla olevaa linkkiä sekä tulostaa sen.
4. Kaupassa annetut Tavaroiden tiedot, erityisesti niiden kuvaukset, tekniset ja käyttöparametrit sekä hinnat, toimivat tarkoitettuna kutsuna sopimuksentekoon.
5. Palveluntarjoajalla tai asianmukaisten Palveluntarjoajan tekemien sopimusten osapuolilla on yksinomaisia omistusoikeuksia Verkkokaupassa esitettyyn sisältöön, mukaan lukien erityisesti tekijänoikeudet kuviin, Tavaroiden kuvauksiin ja lajeihin, Kaupan nimeen, Palveluntarjoajan ja Tavaroiden valmistajien tavaramerkkeihin ja niihin kuuluviin graafisiin elementteihin, ja myös ohjelmistoon ja tietokantoihin. Kyseiset tekijänoikeudet ovat lakisääteisesti suojattuja. Kaupan elementtien kopiointi tai muu käyttö ilman Palveluntarjoajan lupaa on kielletty.

Valitut tuotteet

Pysy yhteydessä!
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla tarjouksista ja uutisista.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt markkinointitietojen lähettämisen sähköpostiosoitteeseesi. Henkilötietojasi hallinnoi Senetic AB, jonka kotipaikka on Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Ruotsi. Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilökohtaisiin tietoihisi sekä oikeus korjata tai poistaa tietoja, rajoittaa niiden käsittelyä sekä vastustaa käsittelyä. Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät tietosuojakäytännöstä.

Väärä sähköpostiosoite.
Tämä sähköpostiosoite ei ole vahvistettu.
Tätä sähköpostiosoitetta ei ole vielä vahvistettu.
Kiitos!
Tarkista postilaatikkosi - saat meiltä viestin, jossa pyydetään vahvistamaan uutiskirjeen tilauksesi.
Maksutavat
Toimitustavat
Sertifikaatit ja kunnianosoitukset