0
Pyyntö
0,00 €
0
Ostoskori
0,00 €
Ladataan...
Ladataan...
Pyynnöt ja tilaus on päivitetty
Pyynnöt ja tilaus on päivitetty Pyynnöt ja tilaus on päivitetty
Tuote on päässyt loppumaan.
Pahoittelut, mutta tuote on päässyt loppumaan.

Tietosuojapolitiikka

Tämä asiakirja tulee voimaan 25. toukokuuta 2018. Yksityisyyskäytäntöjen aikaisempi versio on löydettävissä täältä.

Senetic AB, Senetic.fi-verkkomyymälän omistaja, pyrkii suojelemaan verkkosivustoaan käyttävien henkilöiden yksityisyyttä kaikin keinoin. Tarkoituksenamme on käsitellä verkkomyymälämme kautta vastaanotettuja tietoja laillisin, luotettavin ja selkein keinoin, minkä vuoksi tarjoamme asiakkaille yksityisyyskäytäntöinä tunnetun asiakirjan.

1. Yksityisyyskäytäntöjen termit tarkoittavat seuraavia asioita:

Senetic AB, Senetic.fi, me, meidän - Senetic AB, jonka rekisteröity toimipiste sijaitsee osoitteessa Stockholm, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Ruotsi.

Asiakas - Kuluttaja tai yrittäjä, joka on tehnyt tai aikoo tehdä tarjouksen tai käyttää verkkomyymälän muita palveluita (tästä eteenpäin käytetään termiä "ostaja").

Kuluttaja - Luonnollinen henkilö, joka harjoittaa laillista toimintaa, joka ei liity suoraan kyseisen henkilön yritykseen tai sen ammatilliseen toimintaan.

Yrittäjä - Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka omaa lain mukaisen oikeuskapasiteetin ja joka harjoittaa toimintaa, joka liittyy suoraan sen yritykseen tai ammatilliseen toimintaan.

Asiakastili (Tili) - Myymälän alasivu, jossa asiakkaat voivat muun muassa hallinnoida henkilökohtaisia tietojaan, vastaanottaa ilmoituksia tilauksen tilan muutoksista sekä hallinnoida tehtyjen tilausten tilaa.

Verkkomyymälä Senetic.fi (johon tästä eteenpäin viitataan joko termillä "myymälä" tai "verkkomyymälä") - Osoitteessa http://www.senetic.fi toimiva verkkopalvelu, jossa palveluntarjoaja tarjoaa palveluitaan käyttöehdoissa määritetyllä tavalla ja jossa asiakas voi tehdä tilauksia.

Käyttöehdot - Käyttöehdot, jotka pätevät Senetic-pl-verkkokaupassa sähköisin keinoin käytävään etäviestintään sekä palveluiden tarjoamiseen.

Tuotteet - Myyntisopimuksen alainen fyysinen, liikutettava tuote tai myyntisopimuksen alainen oikeus (esim. lisenssi).

Palvelu (tai "palvelut") - Tilaus, lisenssin tilaus tai tarjouskysely, sekä muut myymälässä tarjolla olevat palvelut.

Tilaus - Asiakkaan ilmaus, että hän tahtoo toimeenpanna Senetic AB:n kanssa solmitun myyntisopimuksen verkkomyymälän kautta; tilaus sisältää kuvauksen myyntisopimuksen sisältämien tuotteiden tyypistä ja lukumäärästä.

Lisenssin tilaus - Asiakkaan ilmaus, että hän tahtoo toimeenpanna Senetic AB.n kanssa solmitun, ohjelmistolisenssiä koskevan verkkomyymälän kautta solmitun etämyyntisopimuksen (lisenssin myynti); tilaus sisältää kuvauksen myytävän lisenssin ohjelmistojen tyypeistä ja lukumäärästä.

Tarjouskysely - Asiakkaan lähettämä kysely, joka on tehty myymälästä saatavan kaavakkeen kautta. Sisältää tietoja kyselyn kohteena olevasta tuotteesta tai ohjelmistosta sekä yhteydenottoon vaadittavat asiakastiedot.

GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 laatima asetus (EU) 2016/679, joka koskee yksityishenkilöiden oikeuksia heidän henkilökohtaisten tietojensa käsittelyn sekä kyseisten tietojen siirtämisen suhteen; korvaa direktiivin 95/46/EC (yleinen tietosuoja-asetus).

Asetukset (yksityisyys) - Tilin toiminto, jonka avulla tiettyjen palveluiden käyttäjä voi hallinnoida kyseisiä palveluita esimerkiksi säätämällä niiden laajuuden sekä valitsemalla mieleisensä yksityisyydensuoja-asetukset.

Käyttäjä - Tarkoittaa entiteettiä, jolle palvelut voidaan tarjota sähköisesti tai jolle sähköisten palveluiden tarjontaa koskeva sopimus voidaan panna täytäntöön käyttöehtojen ja lain mukaisesti.

2. Kuka on tietojen hallinnoija?

Verkkomyymälän palveluiden yhteydessä käytettävien henkilökohtaisten tietojesi hallinnoija on yritys nimeltään Senetic AB, jonka rekisteröity toimipiste sijaitsee osoitteessa Stockholm, Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Ruotsi.

Pyydämme ottamaan meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn tai oikeuksiisi liittyen. Yksityisyydensuojaa koskevat kysymykset voidaan lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: [email protected]

3. Mitä henkilökohtaisia tietoja käsittelemme, ja mitä varten ja millä juridisilla perusteilla käsittely tapahtuu?

Tarjoamme useita eri palveluita verkkomyymälämme käyttäjillä, minkä vuoksi käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi useista eri syistä, useissa eri tapauksissa ja erinäisillä GDPR:n alaisille juridisilla perusteilla. Olemme ryhmittäneet kaikki kyseiset tiedot "henkilökohtaisten tietojen käsittely" -termin alle selkeyttä ja läpinäkyvyyttä ajatellen.

3.1. Käyttäjätilin luominen ja käyttäjän todentaminen verkkomyymälässä

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme verkkomyymälän rekisteröitymislomakkeessa antamiasi henkilökohtaisia tietoja, joihin lukeutuvat nimesi, puhelinnumerosi, yhteystietosi, sähköpostiosoitteesi ja määritetty salasanasi.

Asiakkaat voivat lähettää niin sanottuja tilauskyselyjä saadakseen lisätietoja tuotteen saatavuudesta, hinnasta ja ominaisuuksista. Tämän ominaisuuden käyttö vaatii nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja yrityksen nimen antamisen. Käytämme annettuja tietoja kysymyksiisi vastaamiseen aina ottaessasi meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Asiakkaat voivat lisäksi asettaa tilauksia valituista tuotteista. Tilauksen asettamisen yhteydessä asiakasta pyydetään antamaan ostokseen ja myyntisopimukseen liittyviä pakollisia tietoja.

Juridinen peruste. Pakollinen tilinluontipalvelun suorittamisen kannalta (GPRN:n artikla 6 (1)).

3.2. Palvelut, jotka eivät vaadi tilin luontia

Palveluiden tyypit. Käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi tarjotaksemme palveluita, jotka eivät vaadi tilin luomista. Näihin lukeutuvat muun muassa seuraavat:

• markkinointi- ja tuotetietoja sisältävien sähköpostien lähettäminen

• mainosten esittäminen

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme myymälässä tapahtuvaa toimintaasi käsitteleviä henkilökohtaisia tietojasi, joihin lukeutuvat seuraavat: tiedot myymässä katsotuista tuotteista ja sivuista, käyttökerrasta, laitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi, selaimestasi, sijaintipaikastasi sekä omasta tunnuksestasi.

Juridinen peruste. Oikeutettu etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (b) ) perustuu sähköisten palvelujen käytön mahdollistamiseen sekä kyseisten palveluiden toimintakyvyn kehittämiseen.

3.3. Tilin luomisen vaativat palvelut ja toiminnat

Palveluiden ja toimintojen tyypit. Henkilökohtaisia tietojasi käsitellään mahdollistamaan tilin luonnin vaativia palveluita, joihin lukeutuu esimerkiksi tilauksen tekeminen.

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme rekisteröintikaavakkeessa annettuja tietoja sekä verkkomyymälämme käyttöä koskevia tietojasi, joihin lukeutuvat seuraavat: tietoja katsotuista tuotteista sekä myymälän muista sivuista, käyttökerrasta, laitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi, selaimestasi, sijaintipaikastasi sekä omasta tunnuksestasi.

Tiettyjen tietojen antaminen on edellytys tilin palveluiden ja toimintojen käyttämiselle. Järjestelmämme merkitsee tiedot automaattisesti. Emme kykene tarjoamaan joitakin tilin palveluja ja toimintoja, jos kyseisiä tietoja ei anneta. Muiden kuin pakollisiksi merkittyjen luovuttaminen on täysin vapaaehtoista.

Juridinen peruste. Tarve toteuttaa sopimus palveluiden tuottamisesta käyttöehtojen (GDPR:n artikla 6 (1) (b)) ja oikeutettujen etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (f))mukaisesti; näihin lukeutuu sähköisesti toimitettujen palveluiden tuottaminen sekä kyseisten palveluiden toimintakyvyn kehittäminen .

3.4. Tilastotietoja myymälän yksittäisten toimintojen käytöstä, myymälän verkkosivustojen käytön mahdollistaminen sekä myymälän verkkoturvallisuuden varmistaminen

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme myymälässä tapahtuvaan toimintaasi liittyviä henkilökohtaisia tietoja, joihin lukeutuvat muun muassa seuraavat: myymälän vieraillut verkkosivut ja alasivut ynnä niissä käytetty aika, sekä tietoja hakuhistoriastasi, IP-osoitteestasi, sijainnistasi, laitteesi tunnuksesta, selaimesta ja käyttöjärjestelmästä.

Juridinen peruste. Oikeutettu etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (f)), joka koskee sähköisesti tarjottavien palveluiden käytön mahdollistamista sekä kyseisten palvelujen toimintakyvyn kehittämistä.

3.5. Oikeusvaateiden käynnistäminen ja toimeenpano

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten voimme käsitellä tiliä varten annettuja henkilökohtaisia tietojasi, joihin lukeutuvat muun muassa seuraavat: nimesi, sukunimesi, kotiosoitteesi ja palveluiden käyttöä koskevat tietosi. Jos oikeusvaateet johtuvat palveluiden käyttötavoistasi, voimme käsitellä muita vaateen todistamiseen vaadittuja tietoja, joihin lukeutuvat aiheutettujen vahinkojen laajuus.

Juridinen peruste. Oikeutettu etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (f)), joka koostuu oikeusvaateiden käynnistämisestä ja toimeenpanosta sekä muiden vaateilta puolustautuminen oikeusistuinten ynnä muiden viranomaisten edessä.

3.6. Valitusten ja pyyntöjen käsittely, kysymyksiin vastaaminen

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten voimme käsitellä tiliä varten annettuja henkilökohtaisia tietoja sekä palveluiden käyttöä koskevia tietoja, jotka koskevat kyseistä valitusta tai pyyntöä, sekä valitukseen tai pyyntöön liitetyn asiakirjan sisältämiä tietoja.

Juridinen peruste. Oikeutettu etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (f)), joka koostuu sähköisesti tarjottavien palveluiden toimintakyvyn kehittämisestä sekä luotettavien ja tiiviiden asiakassuhteiden luomisesta.

3.7. Asiakastyytyväisyyskyselyt

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, joihin lukeutuvat tilauksen käsittelyyn vaaditut tiedot sekä tyytyväisyystutkimuksessa käytettyihin kaavakkeisiin ja kyselyihin laatimiimme kysymyksiin antamasi vastaukset.

Juridinen peruste. Oikeutettu etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (f)), joka koostuu sähköisesti tarjottavien palveluiden toimintakyvyn kehittämisestä sekä tarjoamiemme palveluiden asiakastyytyväisyyden kartoittamisesta.

4. Kuinka hyvin palvelumme vastaavat mielenkiintosi kohteita ja omia mieltymyksiäsi?

Verkkomyymälämme tarkoitus on tarjota mielenkiinnonkohteisiisi parhaiten sopivia markkinointiviestejä ("profilointi"). Pyrimme tarjoamaan käyttäjillemme mahdollisimman selkeitä ja läpinäkyviä tietoja, joten kerromme ohessa, mistä profiloinnissa on kyse.

4.1. Suositellut tuotteet

Palveluiden tyypit. Suositellut tuotteet löytyvät myymälästä ennen ja jälkeen kirjautumisen, minkä lisäksi niitä voidaan lähettää markkinointiviesteinä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme tilin luonnin yhteydessä annettuja henkilökohtaisia tietojasi sekä myymälän käyttöä koskevia tietojasi, jotka on kerätty ja tallennettu evästeiden avulla.

Profilointi. Hyödynnämme näin kerättyjä tietoja valitaksemme ja lähettääksemme sinulle parhaiten sopivia markkinointiviestejä.

Yhteisten etujen tasapaino. Verrattuamme toimintamme tarkoitusperiä omiin etuihisi, oikeuksiisi ja vapauksiisi tulimme siihen lopputulokseen, että profilointiin liitetty suositeltujen tuotteiden ja palveluiden esittäminen ei loukkaa yksityisyyttäsi ylenmääräisesti eikä ole liiallisen rasittavaa. Tarkastellessamme etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi otimme seuraavat asiat huomioon:

a) Suositellut tuotteet ovat käytännöllinen työkalu, jonka avulla kykenet vaivattomammin hyödyntämään tuotteitamme ja palveluitamme, sillä sinua todennäköisesti kiinnostavat tuotteet ovat nopeammin saatavilla. Tällöin henkilökohtaisten tietojen käsittely tuotteiden ja palveluiden suosittelua varten on mielestämme oikeutettua omaa käyttökokemustasi ajatellen

b) Suositeltujen tuotteiden ja palveluiden tiedotteiden ynnä muiden markkinointiviestien lähettäminen sähköpostiosoitteeseesi on mielestämme kohtuullista asiakkaiden oletusten sallimissa rajoissa, sillä olet antanut suostumuksesi vastaanottaa kyseisiä viestejä käyttäessäsi sähköisiä palveluita tarjoavaa palveluamme

c) Käytämme ainoastaan myymälässä tapahtuvaa toimintaasi koskevia tietoja. Tahtoisimme tietää mitä tuotteita ja palveluita etsit ja mitkä tarjoukset ovat herättäneet mielenkiintosi, joten muiden sivustojen käyttötavoilla ei ole meidän kannaltamme mitään merkitystä

d) Kunnioitamme tahtoasi ja mahdollistamme oikeuksiesi toteuttamisen. Tämän vuoksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden kieltäytyä vastaanottamasta suositeltujen tuotteiden tarjouksia mobiilisovelluksen, verkkoselaimen tai sähköpostin ilmoitusten kautta tilin tai selaimen asetusten kautta.

Juridinen peruste. Oikeutettu etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (f)), joka koostuu kiinnostuksesi kohteita ja mieltymyksiäsi mahdollisesti vastaavien tarjousten suosittelemisesta.

4.2. Tuotteidemme, palveluidemme ja asiakkaidemme markkinointi

Tietojen kattavuus. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme tilin luomisen yhteydessä annettuja henkilökohtaisia tietoja sekä myymälän käyttöön liittyviä tietoja, jotka on kerätty ja tallennettu evästeiden avulla. Näihin tietoihin lukeutuvat muun muassa seuraavat: hakuhistoria, myymälässä tehdyt hiirennapautukset, myymälän pääsivujen sekä niiden alasivujen vierailukerrat, kirjautumis- ja rekisteröitymispäivät. myymälän eri palveluiden käyttötiedot sekä sähköpostiviestintäämme liittyvät historia- ja toimintatiedot.

Profilointi. Käytämme edellä mainittuja löytääksemme sinusta kerättyjä markkinointitietoja sinua mahdollisesti kiinnostaviin tuotteisiin, palveluihin ja asiakkaisiimme.

Uudelleenmarkkinointi. Käytämme ulkoisten alihankkijoiden palveluita lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä myymälän ulkopuolella. Näihin palveluihin lukeutuvat markkinointiviestien näyttäminen myymälämme ulkopuolisilla verkkosivustoilla. Tätä tarkoitusta varten ulkoiset palveluntarjoajat voivat esimerkiksi asentaa koodin, jonka avulla on mahdollista ladata myymälän käyttöä koskevia tietojasi. Lisätietoja asiasta löytyy evästekäytännöistä.

Juridinen peruste. Oikeutettu etumme (GDPR:n artikla 6 (1) (f)), joka koostuu tuotteidemme ja palveluidemme markkinoinnista

Yhteisten etujen tasapaino. Verrattuamme toimintamme tarkoitusperiä omiin etuihisi, oikeuksiisi ja vapauksiisi tulimme siihen lopputulokseen, että markkinoinnin yhdistäminen profilointiin ei loukkaa yksityisyyttäsi ylenmääräisesti eikä ole liiallisen rasittavaa. Tarkastellessamme etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi otimme seuraavat asiat huomioon:

a) Olet ilmaissut haluavasi vastaanottaa markkinointiviestejä antamaasi sähköpostiosoitteeseen ja täten voimme olettaa, että ole tietoinen kyseisten viestien lähettämisestä

b) Käytämme ainoastaan myymälän käyttöä koskevia tietojasi. Olemme kiinnostunut tietämään, mitä tuotteita ja palveluita etsit ja mitkä tarjoukset kiinnostavat sinua, joten muiden verkkosivustojen käytöllä ei ole kannaltamme mitään merkitystä

c) Kunnioitamme tahtoasi ja mahdollistamme oikeuksiesi toteuttamisen. Tämän vuoksi tarjoamme sinulle mahdollisuuden kieltäytyä sähköpostiviestien vastaanottamisesta tilin tai selaimen asetusten kautta.

5. Keille jaamme henkilökohtaiset tietosi?

Tietokantamme on suojattu kolmansilta osapuolilta. Rekisteröitymisen ja ostosten yhteydessä kerättyjä tietoja käytetään tilausten toimeenpanemiseen, tilauksen tilan seurantaan sekä asiakkaan pyytämien muutosten tekemiseen ennen tilauksen lähettämistä. Mahdollistaakseen sopimuksen täytäntöönpanon Senetic.fi-verkkomyymälä voi jakaa sinusta kerättyjä tietoja seuraavanlaisille entiteeteille:

5.1. Palveluntarjoajat

Henkilökohtaisia tietojasi siirretään palveluntarjoajille, jotka auttavat palvelumme ylläpitämisessä. Henkilökohtaiset tietosi vastaanottavat palveluntarjoajat ovat sopimuksesta ja kyseessä olevasta tilanteesta riippuen joko tietojen käsittelyn suhteen ohjeistuksiamme noudattavia (käsittelijät) tai itsenäisesti tietojen käsittelystä sekä käsittelytavoista päättäviä (hallinnoijat) tahoja. Luettelo käyttämistämme palveluntarjoajista on löydettävissä täältä. Luetteloa päivitetään säännöllisesti.

Tietojen käsittelijät. Hyödynnämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi ohjeistuksiemme mukaisesti. He tarjoavat meille pilvipohjaisia isännöintipalveluja ja push-ilmoituksia mahdollistavia järjestelmiä, lähettävät sähköpostiviestejä, analysoivat sivuston käyttöliikennettä ja markkinointikampanjoiden tehokkuutta sekä mahdollistavat tilien erinäisiä toimintoja.

Hallinnoijat. Hyödynnämme alihankkijoita, jotka sekä toimivat puhtaasti ohjeistustemme mukaisesti että määrittävät henkilökohtaisia tietojasi koskevat käyttötapansa itsenäisesti. He tarjoavat käyttöömme uusintamarkkinointikampanjoita sekä suorittavat tilastokyselyjä.

Sijaintipaikka. Aihankkijamme toimivat pääsääntöisesti Puolassa sekä muissa Euroopan talousalueen (EEA) sisäpuolella sijaitsevissa maissa, esim. Irlannissa. Jotkin alihankkijamme toimivat EEA:n rajojen ulkopuolella. Koska tietojasi siirretään EEA:n ulkopuolelle, pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että alihankkijamme noudattavat tiukkoja tietosuojakäytäntöjä. Nämä vaatimukset johtuvat velvoitteesta noudattaa EU:n komission määräämistä sopimusstandardeista sekä osallistumisestamme komission Privacy Shield -yksityisyydensuojaohjelmaan 2016/1250, joka astui voimaan 12. heinäkuuta ja jonka tarkoitus on mahdollistaa EU-US Privacy Shield -ohjelman takaama tietosuoja.

Sinulla on oikeus vaatia kopiota sopimusstandardien määrittämistä säännöistä lähettämällä vaade yksityisyyskäytäntöjen kohdassa 2 esitetyllä tavalla.

5.2. Viranomaiset

Henkilökohtaiset tietosi voidaan luovuttaa valtuutetuille valtion viranomaisille.

6. Kuinka kauan säilytämme henkilökohtaisia tietojasi?

Henkilökohtaiset tietojasi säilytetään niin kauan kuin sinulla on tili Senetic.fi-verkkomyymälässä, jotta tilin palveluja sekä muita toimintoja ynnä palveluita voidaan tarjota käyttöehtojen mukaisesti ja jotta voimme hyödyntää niitä markkinointitarkoituksiin. Tilin poistamisen jälkeen tiedot muutetaan anonyymeiksi seuraavat tiedot pois lukien: nimi, sähköpostiosoite, tilaushistoria sekä tiedot myönnetyistä luvista (säilytämme näitä tietoja 3 vuotta tilin poistamisen jälkeen palveluihimme liittyviä mahdollisia valituksia ja vaateita varten).

Myymälämme tilausten toimeenpanoa ja lisenssitilauksia koskevat henkilökohtaiset tietosi tallennetaan eri lakien ja asetusten (esim. verolaki) määräämien ajanjaksojen ajaksi. Kyseisen ajan päättymisen jälkeen tietosi muutetaan anonyymeiksi.

Tallennamme keräämämme henkilökohtaiset tiedot evästeiden avulla ja säilytämme niitä kyseisten evästeiden käyttösyklin ajan käyttäjien laitteilla. Lisätietoja evästeiden käytöstä löytyy evästekäytännöistämme.

7. Mitä oikeuksia teillä on henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyen?

Varmistamme oikeuksiesi toteutumisen vastaamalla viesteihisi, jotka lähetetään sähköpostiosoitteeseen [email protected]. Tämän lisäksi voit muokata tilisi asetuksia siitä löytyvän asetusosion kautta kirjauduttuasi myymälään.

7.1. Oikeus suostumuksen epäämiseen.

GDPR:n artiklan 7(3) mukaisesti sinulla on oikeus evätä suostumus, joka on myönnetty myymälään rekisteröitymisen aikana tai myymälässä käytettyjen palvelujen ja toimintojen yhteydessä. Suostumuksen epääminen astuu voimaan kyseisestä epäämisestä alkaen. Suostumuksen epäämisellä ei ole vaikutusta käsittelyprosesseihin, jotka on tehty laillisesti ennen kyseistä epäämistä.

Suostumuksen epäämisellä ei ole kannaltasi mitään haitallisia vaikutuksia. Se saattaa kuitenkin estää sinua käyttämästä palveluja ja toimintoja, joita tarjoamme sinulle lain mukaisesti omalla suostumuksellasi.

7.2. Oikeus esittää vastalause henkilökohtaisten tietojen käytöstä

GDPR:n artiklan 21 mukaisesti sinulla on oikeus esittää vastalauseesi henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä, profilointi mukaan lukien, jos käsittely tapahtuu oikeutettujen etujemme mukaisesti, esim. suosittelemiemme palveluiden tai tuotteiden käytön, tuotteiden tai palveluiden markkinoinnin, palvelumme toimintojen tilastotietojen ylläpidon, myymälän käytön mahdollistamisen tai tyytyväisyyskyselyn yhteydessä.

Kieltäytyminen suositelluista tuotteista tai palveluista kertovien viestien tai meidän tai asiakkaidemme tuotteita tai palveluita koskevien markkinointiviestien vastaanottamisesta tai näitä toimintoja koskevasta profiloinnista kieltäytyminen katsotaan vastalauseeksi henkilökohtaisten tietojen käsittelystä.

Jos vastalauseesi on perusteltu eikä meillä ole muita juridisia syitä henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn, poistamme tiedot, joiden käsittelystä olet ilmaissut vastalauseesi.

7.3. Oikeus poistamiseen

GDPR:n artiklan 17 mukaisesti sinulla on oikeus vaatia joidenkin tai kaikkien henkilökohtaisten tietojesi poistamista. Kaikkien henkilökohtaisten tietojen poistamista koskevat vaatimukset katsotaan vaatimukseksi tilin poistamisesta.

Sinulla on oikeus vaatia henkilökohtaisten tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

a) Suostumus henkilökohtaisten tietojen käsittelystä on evätty kyseisten tietojen käsittelyyn myönnetyn luvan puitteissa

b) Henkilökohtaisia tietoja ei enää tarvita niiden alkuperäiseen keruu- tai käsittelytarkoitukseen

c) Vastalause tietojen käyttöön markkinointitarkoituksessa esitetään

d) Vastalause koskee tietojen käyttöä palvelun käyttöä koskevissa tilastotiedoissa tai tyytyväisyyskyselyissä ja vastalause katsotaan oikeutetuksi

e) Henkilökohtaisia tietoja käsitellään lainvastaisesti

Saatamme säilyttää joitain henkilökohtaisia tietoja, joita tarvitaan mahdollisten vaateiden aloittamiseen, täytäntöönpanoon tai puolustamiseen riippumatta vaatimuksestasi kyseisten tietojen poistamiseen. Tämä pätee erityisesti seuraaviin tietoihin: nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja ostoshistoria. Kyseisiä tietoja voidaan säilyttää tilausten toimeenpanoon liittyviä valituksia ja vaateita varten.

7.4. Oikeus rajoittaa käsittelyä

GDPR:n artiklan 18 mukaisesti sinulla on oikeus vaatia henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos kyseinen vaatimus esitetään, et kykene käyttämään käsiteltyihin tietoihin liittyviä toimintoja tai palveluita vaatimuksen käsittelyn ajan. Tämän lisäksi emme lähetä sinulle tällöin viestejä, markkinointiviestit mukaan lukien.

Sinulla on oikeus vaatia henkilökohtaisten tietojesi käytön rajoittamista seuraavissa tapauksissa:

a) Henkilökohtaisten tietojen paikkansapitävyys on kyseenalainen, jolloin tietojen käyttöä rajoitetaan niiden paikkansapitävyyden varmistamisen ajan, joka kestää korkeintaan 7 päivää

b) Tietojen käsittely on tapahtunut lainvastaisesti ja tietojen käsittelyä on pyydetty rajoittamaan niiden poistamisen sijaan

c) Henkilökohtaisia tietoja ei enää tarvita niiden alkuperäistä keruu- tai käyttötarkoitusta varten, mutta niitä tarvitaan vaateidesi aloittamista, täytäntöönpanoa tai puolustamista varten

d) Olet esittänyt vastalauseesi kyseisten tietojen käytöstä, missä tapauksessa rajoitus pätee niin kauan, kuin aikaa vaaditaan selvittämään ovatko tarpeesi, oikeutesi ja vapautesi etusijalle henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn liittyviin oikeutettuihin etuihimme verrattuna

7.5. Pääsyoikeus sinua koskeviin tietoihin

GDPR:n artiklan 15 mukaisesti sinulla on oikeus vaatia meiltä vahvistusta henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä. Jos kyseisiä tietoja tosiaankin käsitellään, sinulla on oikeus seuraaviin toimenpiteisiin:

a) Avata ja tarkastella henkilökohtaisia tietojasi

b) Saada tietoja käsittelyn tarkoituksesta, käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen luonteesta, tiedot vastaanottavista osapuolista, tietojen oletetusta säilytysajasta sekä kyseisen ajan määrittelykriteereistä, GDPR:n mukaisista oikeuksistasi, oikeudestasi esittää valitus valvontaviranomaisille, tietojen lähteestä sekä automatisoidusta päätöksenteosta (johon luetaan muun muassa profilointi sekä turvatakeet, joita käytetään siirtäessä kyseisiä tietoja Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle)

c) Saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi

Jos haluat tarkastella hallussamme olevia tietojasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä tietojen hallinnoijaan, johon on viitattu kohdassa 2.

7.6. Oikeus korjaamiseen

GDPR:n artiklan 16 mukaisesti sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja korjataan (jos ne ovat virheellisiä) tai täydennetään (jos ne ovat puutteellisia)

7.7. Oikeus tietojen siirtämiseen

GDPR:n artiklan 20 mukaisesti sinulla on oikeus vaatia hallussamme olevat henkilökohtaiset tietosi haltuusi ja siirtää ne valitsemallesi tietojen hallinnoijalle. Voit myös pyytää meitä lähettämään henkilökohtaiset tietosi suoraan toiselle hallinnoijalle, jos tämän on teknisesti mahdollista.

Lähetämme henkilökohtaiset tietosi CSV-tiedostona. CSV on yleisesti käytetty ja useimpien laitteiden luettavissa oleva tietomuoto, jonka avulla on mahdollista siirtää tiedot toiselle tietojen hallinnoijalle.

7.8. Kuinka kauan vaatimuksesi toteuttaminen kestää?

Jos vaadit meitä toteuttamaan edellä mainittuja oikeuksiasi, me joko suostumme vaatimukseesi tai epäämme sen joko välittömästi tai korkeintaan 30 päivän sisällä sen vastaanottamisesta. Jos emme kuitenkaan vaatimuksen monimutkaisesta luonteesta tai vaatimusten lukumäärästä johtuen emme kykene käsittelemään asiaa 30 päivän sisällä, niin toteutamme vaatimuksen 60 päivän sisällä ilmoitettuamme ensin käsittelyn viivästymisestä.

Teknisistä syistä johtuen tarvitsemme aina vähintään 48 tunnin verran aikaa päivittääksemme valitsemasi asetukset järjestelmäämme. Tämän vuoksi saatat saada kyseisen käsittelyajan aikana meiltä sähköpostiviestejä, joiden vastaanottamisesta olet kieltäytynyt.

7.9. Valitusten, kyselyjen ja vaatimusten tekeminen

Voit esittää henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä koskevan valituksen, kysymyksen tai vaatimuksen sekä toteuttaa oikeuksiasi

Jos epäilet, että henkilökohtaisten tietojesi suojaa tai muita GDPR:n alaisia oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta vastaavalle viranomaiselle.

8. Kuinka varmistamme henkilökohtaisten tietojesi turvallisuuden?

Teemme kaikkemme varmistaaksemme henkilökohtaisten tietojesi turvallisuuden. Hyödynnämme SSL-salausteknologiaa palveluihimme rekisteröitymisen ja kirjautumisen yhteydessä varmistaaksemme verkkomyymälämme käyttäjien tietojen turvallisuuden; kyseinen teknologia suojaa asiakkaidemme tietoja tehokkaasti valtuuttamattomien järjestelmien tai henkilöiden murtoyrityksiltä.

9. Kuinka hyödynnämme evästeitä?

Lisätietoja evästeiden käytöstä on löydettävissä evästekäytännöistämme

10. Muutokset yksityisyyskäytäntöihin

Pidätämme oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityisyyskäytäntöjä julkaisemalla uudistetut yksityisyyskäytännöt tälle verkkosivustolle. Sinulle ilmoitetaan käytäntöihin tehdyistä muutoksista tai lisäyksistä verkkomyymälän etusivuille julkaistuilla viesteillä. Merkittävien muutosten yhteydessä voimme myös lähettää erillisen ilmoituksen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Yksityisyyskäytännöt eivät rajoita oikeuksia, joita nautit käyttöehtojen tai asianmukaisten lakien alaisuudessa.

Valitut tuotteet

Pysy yhteydessä!
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy ajan tasalla tarjouksista ja uutisista.

Tilaamalla uutiskirjeen hyväksyt markkinointitietojen lähettämisen sähköpostiosoitteeseesi. Henkilötietojasi hallinnoi Senetic AB, jonka kotipaikka on Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, Ruotsi. Sinulla on oikeus pyytää pääsyä henkilökohtaisiin tietoihisi sekä oikeus korjata tai poistaa tietoja, rajoittaa niiden käsittelyä sekä vastustaa käsittelyä. Yksityiskohtaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä löytyvät tietosuojakäytännöstä.

Väärä sähköpostiosoite.
Tämä sähköpostiosoite ei ole vahvistettu.
Tätä sähköpostiosoitetta ei ole vielä vahvistettu.
Kiitos!
Tarkista postilaatikkosi - saat meiltä viestin, jossa pyydetään vahvistamaan uutiskirjeen tilauksesi.
Maksutavat
Toimitustavat
Sertifikaatit ja kunnianosoitukset